Pizza Burger

Ingredients

  • McCain Skin On Fries
  • Wagyu beef patty
  • Tasty cheese
  • Bacon
  • Tomato
  • Lettuce
  • Tomato relish
  • Mozzarella cheese
  • Tomato paste
  • Oregano